Összhangban az Univerzum Teljességével

Írta: Ueshiba Morihei
Aiki News #56 (1983. július)

 

Az alábbi cikk Joe Sgambellone segítségével készült.
A kulcs napjaink fizikailag gyenge embereinek újraformálásához az Aikidoban rejlik. Ez a nagy igazság a Menny és a Föld (Univerzumától) származik. Az aikido az a budo (harci út) ami megnyitja az utat a harmónia felé, mely a teremtés minden megnyilvánulását egységesítő nagy szellem (vagy energia – a ford.) forrásánál lakozik.
A Nagy Világegyetem testesít meg minden hatalmat és erőt (szó szerint „az egy lélek, a négy szellem, a három eredet és a nyolc erő”), és tőlük ered az ember életereje. A világegyetem és az emberiség olyanok, mintha egy testet alkotnának. Habár az emberiség rendelkezik azzal a képességgel, hogy egységbe kerüljön az univerzummal, azonban jelenlegi boldogtalan, rossz állapotában képtelen erre. Mikor egy ember egy szentély előtt áll, és csendben imádkozik, azt azért teszi, hogy egységbe kerüljön az istenséggel.
A Menny és a Föld Univerzuma egy családdá vált az Úr által.
Ez a világ és Természetanya összes csodája egységet képez. Ebben az egységben nincs semmi, ami megkülönböztet ellenséget vagy barátot. Reménykedjünk, hogy egyszer majd olyan kellemes környezetben élhetünk, ahol a harc már feledésbe merült.
A Világegyetemet magát, Természetanya minden megnyilvánulását „a Bölcsesség Kikristályosodásának” („Kikristályosodott Bölcsességnek”, illetve „Kristály Bölcsességnek”– a ford.) vagy „a Szeretet Egyesült Testének” („a Szeretet Egyesült Lényegének” – a ford.) nevezhetjük.
Az emberiség dolga, hogy olyan őszinte szívvel teljesítse mennyei küldetését, amely harmóniában van a teremtés minden megnyilvánulásával, és mindezek iránt szeretetet érez. Így napjai megtelnek boldogsággal, és egy ilyen élet segít azoknak, akiknek a teste gyenge.
30 éve a testem elképesztően gyenge volt. Akkoriban volt egy titkos álmom. Én akartam lenni a legerősebb ember egész Japánban – nem, sokkal inkább az egész világon! Úgy döntöttem, olyan harci erőre teszek szert, amelynek nincs párja. Ezt az álmot szem előtt tartva keményen edzettem. Egy nap kihívott egy ember a haditengerészettől, valaki, akiről az a hír járta, 7. danos kendós. Furcsamód, amikor szembenéztem vele, úgy éreztem, mintha testemet ragyogó világosság vette volna körül, és könnyedén legyőztem őt.
Ezután azonban úrrá lett rajtam az önteltség, és mikor áthaladtam a kerten, úgy éreztem, számtalan arany fonál (sugár – a ford.) jön hozzám egyenesen a világegyetememből. Ekkor egy arany fény tört fel e földből és teljesen beborított. Végül pedig azt éreztem, hogy a testem arany testté változott, amely kiterjed az univerzum minden szegletébe. Itt éreztem, hogy az Isten(ek) megszidnak növekvő önteltségemért, és a hála könnyei folytak végig arcomon.
A múltban számtalan felülmúlhatatlan harcművész mester élt, de sosem szabad elfelednünk közülük azokat, akik eltűntek eme anyagi világ csataterein egyszerűen azért, mert nem edzették magukat eléggé a budo igazi szellemében, őszinte szeretetben, és az önmaguk ellen vívott harcban.
Így elsajátítottam (belélegeztem – a ford.) az egyetemes elvet, és megkaptam a Menny és a Föld kijét, és mikor egyesítettem ezt az emberi testet ráébredtem az Aikido szövevényes mélységeire, amelyek oly hatalmas erőt testesítenek meg, és megvalósítottam azt az alapelvet, amellyel egységbe kerülök a Világegyetemmel.
Azonban ezen az úton járva úgy találtam, hogy az emberi interakció egyre inkább gátló tényezővé vált, így Tokióba költöztem, és mostanra visszavonultam egy birtokra az Ibaraki Prefektúrában található Iwamába. Úgy tűnik azáltal, hogy kevesebb emberrel találkozom, sokkal inkább képes vagyok arra, hogy intenzíven érezzem az Univerzummal való egyesülés (egység – a ford.) alapelvét.
Dióhéjban a probléma a jelen fizikailag gyenge embereivel az, hogy képtelenek túlélni az abszolút összhang és az abszolút vágynélküliség világában. Ezért az alábbiakban szeretném bemutatni a napirendemet, mert úgy gondolom ez nagy segítség lehet azoknak, akik fizikailag gyengék.
A kora reggeli órákban, még a hajnal beállta előtt, négykor kikelek az ágyból és rögtön végrehajtok egy misogit (megtisztulási szertartás), melynek során jéghideg vízzel végigdörzsölöm a testemet. Ezután mezítláb megyek ki a házból, és a keleti ég felé imádkozok. Összekötöm a kimet az Univerzum kijével, üdvözlök minden teremtményt, és társalgásba elegyedek velük. Ekkor válok eggyé a Világegyetemmel, és ekkor fogadom magamba és lélegzem be a Menny és a Föld szent tanításait. A tartásom, mialatt a szentély (az Univerzum szentélye) előtt állok, harmóniában van a Mennyekkel és a Földdel.
Eztán a 4 égtáj felé imádkozom, és tekintetemet a Császár Palotájában található nyolc istenség szentélyére emelem, és hosszú életet (banzai) kívánok Őfelségének, a Császárnak. Így kiengeszteljük az összes istenséget, és a megnyugvásukért imádkozunk.
Van egy vokalizációs (hangképzési – a ford.) módszer, amely Aikido Kotodamaként ismert. A 75 hang éneklése szavakat képez, melyek megtisztítják a világegyetemet.
Mennyei Atya, a 75 hang teremtése által Te lehetővé tetted hogy tanítsd az Aiki Útját.
Ebben az állapotban az ember eggyé válik a növényekkel és a fákkal, és nincs helye semmiféle megkülönböztetésnek. Ebben rejlik a lehetőség arra, hogy átéljük a lehető legnagyobb boldogságot, ami az életben lehetséges. Olyan öröm, amely semmihez sem hasonlítható.
Ezután a háziszentély elé állok. Rövid idő múlva imákat mondok a közeli Aiki Szentély előtt amelyet Hayatakenushi No O Mikoto, Sarutahiko No O kami és számos más istenség tiszteletére emeltek. Az utóbbi időben egyre nő azok száma, akik tiszteletüket teszik ez előtt a szentély előtt. Biztos vagyok benne, hogy sok olvasónak is megjön a kedve, hogy tovább növelje ezt a számot. (A szentély az Ibaraki Prefektúrához tartozó Iwama faluban található, és a Tokióból Iwamába tartó tartó Joban járattal közelíthatő meg. Csak 7–8 perc séta az állomástól.)
Összességében azért léteznek gyenge emberek, mert nem ismert az igazság arról, hogy az emberiség egy a Mennyekkel és a Földdel. Az egyetemes (tenchi) elvvel való egyesülés megvalósításával, és a mindennapi életben való alkalmazásával az emberek képessé válnak „az istenek szent technikájának” kifejezésére (kibocsátására, kiterjesztésére – a ford.).
(A „Ningen no Shinri”-ből, 1958. szeptember, köszönet Arikawa Sadateru senseinek.)